Welkom bij
maatjes Apeldoorn.

  • Wat is MaatjesApeldoorn?

MaatjesApeldoorn bemiddelt en begeleidt het contact tussen vrijwilligers (maatjes) en deelnemers in de gemeente Apeldoorn. Het maatje is er om de deelnemer te ondersteunen en waar nodig te stimuleren/activeren als het kan. Als maatje onderneem je activiteiten met de deelnemer om anderen te ontmoeten, de Nederlandse taal verbeteren, ondersteuning bij ziekte of ondersteuning na wegvallen van partner en bijvoorbeeld het sociale het netwerk van de deelnemer te vergroten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar een maatje voor ingezet kan worden. Een maatje en deelnemer worden voor de duur van maximaal 1 jaar aan elkaar gekoppeld. In dat jaar werken zij samen aan de ontwikkeling van de deelnemer. In overleg met de coördinator kunnen er redenen zijn om deze termijn te verlengen.

Ik voel me eenzaam en wil graag anderen ontmoeten. Is dit een vraag voor een maatje

Ja, samen met een maatje wordt er gekeken waar u behoefte aan heeft en wat u hierin zelf kunt doen. Zoekt u bijvoorbeeld een daginvulling of wilt u anderen buitenshuis ontmoeten dan kan een maatje u hier heel goed in begeleiden.

Hebben jullie maatjes om leuke dingen mee te doen? Zoals met iemand samen fietsen?

Nee, een maatje wordt niet ingezet om alléén leuke dingen mee te doen. Samen met het maatje werkt je aan een vooraf gesteld doel. Een maatje wordt  ingezet om iets te bereiken waar je hulp bij nodig hebt, bijvoorbeeld het aansluiten bij een fietsclub. Neem bij twijfel gerust contact met ons op!

Ik ben op zoek naar nieuwe vrienden. Kan ik MaatjesApeldoorn hiervoor benaderen?

Maatjes apeldoorn bemiddelt niet tussen vriendschappen en is ook geen relatiebureau. Wel kunt u samen met een maatje kijken wat u nodig heeft om vriendschappen te verdiepen of aan te gaan.

Ik zoek een maatje om te wandelen is dat mogelijk?

Alleen maar wandelen om het wandelen is geen vraag voor een maatje. We kijken samen met u wat de achterliggende reden is van uw wens om te wandelen.

Ik heb hulp nodig bij de boodschappen, hebben jullie een maatje

Boodschappen doen is een praktische taak waar we geen maatje voor inzetten.

Ik ben bezig met mijn inburgeringsexamen, hebben jullie een taalmaatje voor mij?

Nee, mensen die aan het inburgeren zijn kunnen terecht voor informele taalondersteuning bij het Taalhuis. Een taalmaatje wordt namelijk alleen in gezet bij mensen die al langer in Nederland wonen en die bijvoorbeeld beter Nederlands willen leren spreken.