Wat is MaatjesApeldoorn?

MaatjesApeldoorn bemiddelt en begeleidt het contact tussen vrijwilligers (maatjes) en deelnemers in de gemeente Apeldoorn. Het maatje is er om de deelnemer te ondersteunen en waar nodig te stimuleren/activeren als het kan. Als maatje onderneem je activiteiten met de deelnemer om anderen te ontmoeten, de Nederlandse taal verbeteren, begeleiding bij ziekte, samen te sporten, het netwerk van de deelnemer uit te breiden etc. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar een maatje voor ingezet kan worden.
Een maatje en deelnemer worden voor de duur van ongeveer 1 jaar aan elkaar gekoppeld. In dat jaar werken zij samen aan de ontwikkeling van de deelnemer. In overleg met de coördinator kunnen er redenen zijn om deze termijn te verlengen.

Samenwerking in Apeldoorn

MaatjesApeldoorn is een samenwerkingsverband tussen Stimenz en de Kap.
Een viertal bestaande maatjesprojecten zijn samen gegaan om maatjes een breder aanbod te bieden en daardoor de deelnemers beter kunnen ondersteunen. Zo is MaatjesApeldoorn ontstaan. Zij zetten zich in, om met zorg en aandacht Apeldoorners een helpende hand te bieden.

Wilt u aan de slag als maatje?! Meldt u zich dan aan via info@maatjesapeldoorn.nl dan neemt een van de coördinatoren contact met u op.