Even voorstellen

Jose Scheers

Jose werkt sinds 2007 als coördinator vrijwilligers bij de Kap. Zij is begonnen bij het maatjesproject 2GO wat later is ondergebracht bij MaatjesApeldoorn en sinds 2015 ook werkzaam als coördinator vrijwilligers voor de afdeling HulpSaam. Een afdeling die zich met name richt op langdurige sociale ondersteuning.

Truus de Boer

Vanaf 2008 werkzaam als coördinator bij de Vriendendienst toen nog bij DaAr GGNet en vanaf 2014 bij de Kap. De Vriendendienst was specifiek voor mensen met een psychiatrische achtergrond, mensen die door hun problematiek in een isolement raakten. Het inzetten van een maatje is het doel om weer verbinding met de maatschappij te kunnen maken, mee doen, gezien worden en er mogen zijn.
Voor haar is het belangrijk om mensen die het even moeilijk hebben op weg te helpen en perspectief te bieden.

 

Mariet Hamming

In 2013 is Mariet komen werken bij toen nog Stichting Wisselwerk als coördinator van de Maatschappelijke Stages. In september van dat jaar begon zij als coördinator bij taalmaatjesproject Kracht2 waarna de samenwerking tussen MaatjesApeldoorn begon.
Sinds 2018 richt zij zich volledig op het maatjesproject en brengt zij verschillende maatjes met deelnemers die een ondersteuningsvraag hebben in contact met elkaar.

Magreet van Veen

Sinds 2018 werkzaam als coördinator MaatjesApeldoorn. Daarvoor als verenigingsondersteuner en ondersteuner vrijwilligers bij Apeldoorn Pakt Aan.

Werkt naast MaatjesApeldoorn met statushouders en voor Project Talent. Doel van deze projecten is om statushouders en mensen aangewezen op een uitkering te motiveren en activeren om, op een voor hen passende wijze of op een passende (vrijwilligers)plek, te participeren in de samenleving.